Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve op het gewenste niveau te krijgen. Voor 2021  en ook de jaren daarna blijft dit de belangrijkste opgave.
De directie heeft 4 belangrijke speerpunten benoemd: Organisatieontwikkeling, Zutphen financieel gezond maken, Krachtig Zutphen en versterken van de interne beheersing.
Voor bedrijfsvoering zijn Organisatieontwikkeling, het gezond maken van de Zutphense financiën en in het verlengde hiervan interne beheersing (dit traject loopt overigens door alle doelstellingen en inzet van bedrijfsvoering heen) de belangrijkste aandachtsgebieden.
In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we hierbij hebben en wat we in 2021 gaan doen om deze te realiseren. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09