Financiële begroting

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

Saldo eind 2024

B. Reserves dekking kapitaallasten

9.979

1.154

1.831

9.302

1.154

1.896

8.560

1.154

1.777

7.937

1.154

1.499

7.592

D. Reserves grondbedrijf

4.750

50

4.700

50

4.650

50

4.600

4.600

Totaal reserves

32.287

2.464

2.512

32.239

2.544

2.733

32.050

3.641

2.687

33.004

4.600

2.191

35.413

Meerjarig beeld voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

Saldo eind 2024

B. Voorzieningen van derden verkregen middelen

5.297

250

12

5.535

250

12

5.773

250

12

6.011

250

12

6.249

Totaal voorzieningen

16.070

782

12

16.840

841

12

17.669

873

12

18.530

897

12

19.415

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09