Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2022 - 2024)

Overzicht baten en lasten (2022 - 2024)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur

4.345

-556

3.789

4.399

-532

3.867

4.398

-711

3.687

Veilige stad

4.699

-64

4.635

4.697

-64

4.634

4.696

-64

4.633

Duurzame leefomgeving

28.455

-18.631

9.824

39.814

-29.927

9.887

27.728

-17.790

9.937

Vitale samenleving

96.694

-24.950

71.744

97.096

-24.983

72.113

97.061

-24.847

72.214

Aantrekkelijke stad

10.474

-5.338

5.135

10.426

-5.354

5.073

10.360

-5.354

5.006

Totaal programma's

144.667

-49.539

95.127

156.432

-60.860

95.574

144.243

-48.766

95.477

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Beleggingen

51

-755

-704

51

-755

-704

51

-755

-704

Belastingen

631

-14.260

-13.629

642

-14.295

-13.654

653

-14.295

-13.642

Algemene uitkering

0

-99.161

-99.161

0

-100.486

-100.486

0

-101.836

-101.836

Algemene baten en lasten

1.807

-139

1.668

2.227

-135

2.092

2.670

-135

2.535

Overhead

17.697

-925

16.772

17.034

-925

16.109

16.571

-925

15.646

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

20.186

-115.266

-95.080

19.954

-116.622

-96.669

19.945

-117.972

-98.027

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

164.994

-164.805

188

176.527

-177.482

-953

164.329

-166.737

-2.408

Mutaties reserves

Veilige stad

46

0

45

46

0

45

46

0

45

Duurzame leefomgeving

204

-157

46

204

-155

48

204

-154

50

Vitale samenleving

872

-1.040

-168

872

-1.113

-242

872

-956

-85

Aantrekkelijke stad

454

-448

6

454

-448

6

454

-397

56

Algemene dekkingsmiddelen

970

-1.088

-118

2.066

-970

1.096

3.026

-683

2.342

Totaal reserves

2.546

-2.733

-189

3.642

-2.686

953

4.602

-2.190

2.408

Resultaat

167.537

-167.538

-1

180.169

-180.167

1

168.929

-168.929

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09