Paragrafen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het programma Duurzaamheid richt zich op Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire
Economie. De doelen van de gemeente Zutphen zijn:

· Energieneutraal in 2030, overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen.
· Aanpassing van samenleving en ruimtelijke inrichting aan veranderend klimaat en daarvan
profiteert.
· Een economie waarin geen grondstoffen en productiemiddelen worden uitgeput met
herinzet van reststoffen.

De doelen zijn ambitieus, deze kunnen we niet alleen als gemeente realiseren. Dit kan alleen samen
met bewoners en partners.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09