Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2019 - 2021)

Overzicht baten en lasten (2019 - 2021)

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur

5.426

-666

4.760

4.310

-620

3.690

4.341

-624

3.718

Veilige stad

4.843

-190

4.654

4.536

-21

4.516

4.724

-64

4.661

Duurzame leefomgeving

37.029

-28.004

9.025

39.239

-28.638

10.600

33.111

-23.148

9.963

Vitale samenleving

99.812

-28.134

71.678

93.613

-24.923

68.690

96.215

-25.067

71.148

Aantrekkelijke stad

12.438

-7.508

4.930

11.346

-5.487

5.859

10.593

-5.337

5.256

Totaal programma's

159.548

-64.502

95.047

153.044

-59.689

93.355

148.984

-54240

94.746

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

-389

-19

-408

0

-19

-19

0

-27

-27

Beleggingen

63

-1.129

-1.066

59

-792

-733

51

-740

-689

Belastingen

726

-12.501

-11.775

662

-13.950

-13.288

635

-16.060

-15.425

Algemene uitkering

0

-93.769

-93.769

0

-94.035

-94.035

0

-97.258

-97.258

Algemene baten en lasten

1.294

-1.071

222

657

-133

524

1.484

-150

1.333

Overhead

14.591

-708

13.883

16.977

-796

16.182

18.152

-925

17.228

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

16.285

-109.197

-92.913

18.355

-109.725

-91.369

20.322

-115.160

-94.838

Onvoorzien

0

0

0

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

175.832

-173.699

2.134

171.540

-169.414

2.127

169.448

-169.400

50

Mutaties reserves

Veilige stad

0

-4

-4

0

-5

-5

46

0

45

Duurzame leefomgeving

2.746

-2.854

-108

0

-186

-186

204

-174

30

Vitale samenleving

396

-2.557

-2.161

746

-613

133

872

-882

-10

Aantrekkelijke stad

1.239

-913

325

360

-403

-43

454

-448

6

Algemene dekkingsmiddelen

5.827

-9.294

-3.467

1.077

-3.103

-2.026

889

-1.008

-119

Totaal reserves

10.208

-15.622

-5.415

2.183

-4.310

-2.127

2.465

-2.512

-48

Resultaat

186.040

-189.321

-3.280

173.723

-173.724

-2

171.911

-171.912

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09