Programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-389

913

Beleggingen

63

59

51

51

51

51

920

Belastingen

726

662

635

631

642

653

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

1.294

798

1.625

1.948

2.368

2.811

960

Overhead

14.591

16.977

18.152

17.729

17.066

16.602

Totaal lasten

16.285

18.496

20.463

20.359

20.127

20.117

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-19

-19

-27

-26

-26

-26

913

Beleggingen

-1.129

-792

-740

-755

-755

-755

920

Belastingen

-12.501

-13.950

-16.060

-14.260

-14.295

-14.295

921

Algemene uitkering

-93.769

-94.035

-97.258

-99.161

-100.486

-101.836

922

Algemene baten en lasten

-1.071

-133

-150

-139

-135

-135

960

Overhead

-708

-796

-925

-925

-925

-925

Totaal baten

-109.197

-109.725

-115.160

-115.266

-116.622

-117.972

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.827

1.077

889

970

2.066

3.026

Onttrekking reserves

-9.294

-3.103

-1.008

-1.120

-1.002

-715

Totaal mutaties reserves

-3.467

-2.026

-119

-151

1.064

2.311

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-96.379

-93.255

-94.816

-95.057

-95.431

-95.542

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 21.352.600

12,4 %

Baten

€ 116.168.300

67,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09