Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

2021

2021

2022

2022

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9802001 Algemene reserve

56

0

0

0

136

0

0

0

Totaal algemene reserve

56

0

0

0

136

0

0

0

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

634

634

471

471

590

590

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

123

123

293

293

123

123

401

401

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

97

97

37

37

96

96

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

181

181

240

240

181

181

242

242

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

67

67

143

143

67

67

143

143

9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst

0

0

9

9

0

0

9

9

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves grondbedrijf

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803025 Reserve strategische aankopen

0

0

50

0

0

0

50

0

2021

2021

2022

2022

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve parkeren

0

0

7

7

0

0

6

6

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

617

617

11

11

617

617

11

11

9803064 Reserve voor de sport

100

100

66

66

100

100

66

66

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

16

16

0

0

16

16

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

0

0

0

0

0

0

0

0

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

0

0

0

0

0

0

0

0

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

2.463

2.407

2.513

2.418

2.543

2.407

2.733

2.683

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09