Financiële begroting

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Bedragen x € 1

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Veilig uitgaan

25.400

Bestemmingsplan en planMEr

50.000

Programa 4 Een vitale samenleving

Optimilisatie inkoop zorgregio MIJOV

50.000

Beschermd wonen

267.000

267.000

162.000

162.000

162.000

162.000

Taalhuis, volwasseneducatie

53.200

Werkkapitaal wijziging bestemming grond

50.000

50.000

50.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Gezond in de stad

57.300

Automatiseringsvraagstukken

355.000

Saldo baten en lasten

1.166.200-

50.000

50.000

-

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09