Financiële begroting

Inleiding

Inleiding

Financieel perspectief

bedragen x € 1

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Effecten opgetreden na programmabegroting

- indexering

-1.255.200

-1.255.200

-1.809.400

-2.363.600

Subtotaal

689.000

-69.900

591.300

1.338.100

Nieuw wettelijk nieuw beleid

-681.900

-256.000

-256.000

-256.000

Bezuinigingsvoorstellen

2.929.000

3.478.500

4.161.000

4.433.000

Storten/onttrekking algemene reserve

-56.000

-136.400

-1.233.000

-2.192.400

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09