Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

149.553

179.515

180.392

186.170

179.884

172.629

Totaal vaste activa

177.144

207.372

204.528

209.449

202.305

194.198

Vlottende activa

Uitzettingen

17.211

15.589

15.589

15.589

15.589

15.589

Overlopende activa

8.429

8.429

8.429

8.429

8.429

8.429

Passiva

Vaste passiva

Reserves

35.996

32.289

32.240

32.051

33.005

35.413

Opgenomen leningen > 1 jaar

132.756

151.793

143.433

150.867

130.094

119.044

Vlottende schuld

20.206

28.244

27.065

26.687

27.667

26.630

Totaal vlottende passiva

43.412

51.450

50.271

49.893

50.873

49.836

Totaal passiva

225.649

246.109

237.291

244.987

227.010

218.216

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09