Financiële begroting

Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bestaand beleid structureel

169.445

169.983

168.327

164.747

176.280

164.294

Totaal Lasten

175.833

171.496

169.413

164.959

176.492

164.294

Bestaand beleid structureel

-158.352

-168.932

-167.112

-164.608

-177.284

-166.702

Totaal Baten

-173.699

-169.369

-169.364

-164.770

-177.446

-166.702

Mutaties reserves structureel

-1.690

-1.186

-39

-276

-230

216

Saldo van het programma

-3.281

0

0

0

0

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09