Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

2023

2023

2024

2024

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9802001 Algemene reserve

1.233

0

0

0

2.192

0

0

0

Totaal algemene reserve

1.233

0

0

0

2.192

0

0

0

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

469

469

471

471

142

142

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

123

123

408

408

123

123

479

479

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

95

95

37

37

77

77

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

181

181

240

240

181

181

237

237

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

67

67

143

143

67

67

143

143

9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst

0

0

9

9

0

0

9

9

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves grondbedrijf

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803025 Reserve strategische aankopen

0

0

50

0

0

0

0

0

2023

2023

2024

2024

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve parkeren

0

0

6

6

0

0

6

6

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

617

617

11

11

617

617

10

10

9803064 Reserve voor de sport

100

100

66

66

100

100

35

35

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

13

13

0

0

0

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

0

0

0

0

0

0

0

0

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

0

0

0

0

0

0

0

0

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

3.640

2.407

2.688

2.638

4.599

2.407

2.191

2.191

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09