Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Aanvullende informatie

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

889

-1.008

-119

970

-1.088

-118

2.066

-970

1.096

3.026

-683

2.342

0.4

Overhead

17.241

-401

16.840

16.785

-401

16.384

16.123

-401

15.722

15.659

-401

15.258

0.5

Treasury

51

-767

-716

51

-782

-730

51

-781

-730

51

-780

-729

0.61

OZB woningen

523

-11.268

-10.745

532

-11.268

-10.736

541

-11.268

-10.727

551

-11.268

-10.717

0.62

OZB niet-woningen

88

-2.350

-2.261

75

-2.370

-2.295

76

-2.405

-2.328

78

-2.405

-2.327

0.64

Belastingen overig

0

-2.210

-2.210

0

-390

-390

0

-390

-390

-390

-390

0.7

Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds

0

-97.258

-97.258

0

-99.161

-99.161

0

-100.486

-100.486

-101.836

-101.836

0.8

Overige baten en lasten

1.625

-47

1.577

1.948

-36

1.912

2.368

-32

2.336

2.811

-32

2.779

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-19

-19

0

-19

-19

0

-19

-19

-19

-19

2.1

Verkeer en vervoer

0

-2

-2

0

-2

-2

0

-2

-2

-2

-2

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

0

-103

-103

0

-103

-103

0

-103

-103

-103

-103

3.4

Economische promotie

0

-212

-212

0

-212

-212

0

-212

-212

-212

-212

6.3

Inkomensregelingen

935

-523

412

935

-523

412

935

-523

412

936

-523

412

Totaal taakvelden

21.352

-116.168

-94.816

21.296

-116.355

-95.058

22.160

-117.592

-95.431

23.112

-118.654

-95.544

Deze pagina is gebouwd op 02/11/2021 14:51:08 met de export van 02/11/2021 14:49:10